Larry Daley (Ben Stiller) là một anh chàng hay mộng mơ mơ mộng, suốt ngày nghĩ mình là người vĩ đại nhưng chưa có thời (!?!)để con trai mình không nghĩ mình là một kẻ lông bông, anh chàng quết định nhận một chân gác đêm tại Bảo tàng Lịch sử và Tự nhiên. Ban ngày, Viện Bảo tàng cũng như bao Bảo tàng khác nhưng đến đêm thì tất cả những hình nộm người, thú và các đồ vật đều đồng loạt sống dậy và thi nhau làm loạn.

[id]1;http://clip.vn/w/WWrt|2;http://clip.vn/w/WWrX|3;http://clip.vn/w/WWrn|4;http://clip.vn/w/WWrq|5;http://clip.vn/w/WWr4|6;http://clip.vn/w/WWrx[/id]