Mathayus đã bị mất hoàng hậu yêu quý của mình và phải đối mặt bởi một bệnh dịch nguy hiểm. Một sát thủ được thuê để bảo vệ đồng minh của ông vua Ramusan từ cuộc tấn công sắp xảy ra. Nhiệm vụ của ông là giải cứu công chúa đang bị giam giữ. Đổi lại cho các quyền lợi của mình, ông được hứa sẽ cùng kết hôn với Silda, con gái Ramusan.[id]1;http://clip.vn/w/h8eB|2;http://clip.vn/w/h8IC|3;http://clip.vn/w/h8e-|4;http://clip.vn/w/h8Ve|5;http://clip.vn/w/h8VF|6;http://clip.vn/w/h8VU|7;http://clip.vn/w/h8V0|8;http://clip.vn/w/h8Vj[/id]