Cuốn DVD này được thực hiện tại Bangkok Thái Lan với 3 nghệ sĩ hài là Vân Sơn, Bảo Liêm và Việt Thảo. Truyện có những tình tiết hấp dẫn và hài hước, hy vọng sẽ mang đến cho các bạn một DVD hấp dẫn.

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=GJP_t9LoZ5k|2;http://www.youtube.com/watch?v=iau5QNCLGvo|3;http://www.youtube.com/watch?v=ZGtVrKMjr2s|4;http://www.youtube.com/watch?v=ZgmEBykhyV8|5;http://www.youtube.com/watch?v=XitotOnbnyU|6;http://www.youtube.com/watch?v=KqZDIkjkyxI|7;http://www.youtube.com/watch?v=Wiz1yroMB5A|8;http://www.youtube.com/watch?v=hNCbqcJMjyE|Hậu trường 1;http://www.youtube.com/watch?v=OEIa674UkWk|Hậu trường 2;http://www.youtube.com/watch?v=mOoCcwAZ4u8[/id]