Tại một trạm nghiên cứu xa xôi ở Bắc Cực, bốn nhà nghiên cứu sinh thái tiến hành khám phá thực chất của sự nóng lên toàn cầu không phải do băng tan chảy. Bên trong băng tuyết, một loại ký sinh trùng thời tiền sử đang ẩn náu bên trong hóa thạch của một con voi ma mút và sẵn sàng mang dịch họa đến cho nhân loại.[id]1;http://clip.vn/w/h8Pk|2;http://clip.vn/w/h8Pp|3;http://clip.vn/w/h8Pm|4;http://clip.vn/w/h8Pa|5;http://clip.vn/w/h8Cj[/id]