Kim Lăng Thập Tam Hoa dựa trên sự kiện cuộc Đại thảm sát ở Nam Kinh năm 1973 khi quân Nhật chiếm đóng Trung Quốc. Câu chuyện về những kỹ nữ ở bên sông Tần Hoài, các binh sỹ sống sót, những khuê nữ con nhà quyền quý và một vài vị linh mục còn sót lại sau cuộc chiến thảm khốc; cùng trú ngụ trong một giáo đường, và họ tiếp tục phải đối mặt với cuộc đại thảm sát lịch sử.


[id]1;http://clip.vn/w/h8FH|2;http://clip.vn/w/h8yF|3;http://clip.vn/w/h8yz|4;http://clip.vn/w/h8yI|5;http://clip.vn/w/h8yj|6;http://clip.vn/w/h8y0|7;http://clip.vn/w/h8yT|8;http://clip.vn/w/h8yQ|9;http://clip.vn/w/h833[/id]