John Milton phải trả giá vì dám đối đầu với kẻ cầm đầu tổ chức ma quỷ Jonah King: Con gái của anh bị giết, cô cháu gái của Milton sẽ là món đồ hiến tế quỷ. Cùng với Piper, cô hầu bàn được John cứu giúp, hai người bắt đầu cuộc thanh toán nợ nần với quỷ dữ.[id]1;http://clip.vn/w/hoHG|2;http://clip.vn/w/hoHD|3;http://clip.vn/w/hoHb|4;http://clip.vn/w/ho4e[/id]